VIJESTIBZK "Preporod" Srebrenik

Održana Skupština BZK “Preporod”: Za predsjednika ponovo izabran prof. dr. Sanjin Kodrić

U subotu, 10. 6. 2023. godine s početkom u 11 sati u prostorijama nekadašnjeg Internata društva “Gajret“, odnosno sadašnje Otvorene scene “Obala“ Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu održana je Skupština Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“.

Na Skupštini je izvršen izbor predsjednika i drugih organa Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“ za mandatni period 2023–2027.

Za predsjednika Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“ za novi mandatni period izabran je dosadašnji predsjednik prof. dr. Sanjin Kodrić, historičar bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti i kulture, teoretičar književnosti i kulture i redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Za predsjednika Skupštine izabran je prof. dr. Šaćir Filandra, a za zamjenika predsjednika Skupštine dr. Alen Kalajdžija. Za predsjednicu Upravnog odbora izabrana je prof. dr. Almedina Čengić, za zamjenicu predsjednice Upravnog odbora prof. dr. Merima Čaušević, a za članove Upravnog odbora prof. dr. Sanjin Kodrić – predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“, prof. dr. Šaćir Filandra – predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“ u mandatnom periodu 2001–2010., prof. dr. Senadin Lavić – predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“ u mandatnom periodu 2010–2019., prof. dr. Adnan Busuladžićprof. dr. Sead Turčalodr. Alen Kalajdžijadr. Dženan KosNazif Salčin – generalni sekretar Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“, Nermin HodžićĆazim Suljević i Amna Sofić. Na Skupštini su izabrani i članovi Matičnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti te predsjednik Savjeta Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“.

Kao dio kulturnog programa Skupštine, uz prigodni muzički program u izvedbi sopranistice Hane Salihović i pijaniste Bakira Samardžića premijerno je predstavljena dokumentarna izložba Bošnjačka zajednica kulture “Preporod“: 120 godina za sreću doma i naroda autora prof. Harisa Zaimovića, višeg arhiviste Historijskog arhiva Sarajevo, a upriličena je i interna premijera istoimenog dokumentarnog filma u produkciji BHT1. Nakon Sarajeva dokumentarna izložba Bošnjačka zajednica kulture “Preporod“: 120 godina za sreću doma i naroda bit će predstavljena širom Bosne i Hercegovine i u inostranstvu.