POEZIJABZK "Preporod" Srebrenik

Amar Halilović - Gradu Srebreniku

Gradu Srebreniku

Srebreniku, grade od davnina,
tebe krasi tvrđava Gradina.

Tebe krasi Majevica planina
i prelijepa tinjanska dolina.

U tebi su prelijepi šljivici
a i šumom, bogati Lipici.

Srebreniku, gradu od davnina,
tebe voli tvoja omladina.

Tebe vole i okolna sela
jer im pružaš izvorišta vrela.

Ponosan sam i dičim se tobom
što se rodih, baš u gradu ovom.

Trudit ću se i vrijedan biti
svojim znanjem, radom, tebe izgraditi.

Da mi budeš jedan, najljepši od svih
to ti želi srebrenički sin.


 Autor: Amar Halilović, IX-c

JU Prva osnovna škola Srebrenik