POEZIJABZK "Preporod" Srebrenik

Hasan Kikić: Epitaf elegični/Originalni rukopis pjesme

Epitaf

Originalni rukopis pjesme

 

Epitaf elegični

Komšinka umrla mlada

zrela ne dozrela

gledana ne dogledana

voljena ne dovoljena

ljubljena ne doljubljena

kao cvijet ne zaliven

 

Za njom će kućani 

dva dana svijeće paliti

i gledati da sobe mirišu na tamjan

bila je ko rosa pa im je žao

 

Preko puta komšinka umrla mlada

žao nam je što je nedoljubljena.