VIJESTIBZK "Preporod" Srebrenik

U povodu nastupajućeg mjeseca ramazana

Ramazan 1

IDE MJESEC RAMADAN

Ide mjesec ramadan
Blagoslovljen, odabran
Taj je mjesec ummetu
Muhammeda propisan.

Kada dođe ramadan
Sav sam sretan, radostan
Za ibadet u njemu
Sevab nam je uvećan.

On s milošću nastupa
Svakom ko je pripravan
Da tu milost prihvati
I njom bude darovan.

Kada dođe ramadan
Sav sam sretan, razdragan
Smiluj nam se, ja Rahman
Ja Hannanu, ja Mennan.

On i oprost donosi
Oprost nam je potreban
Jer grijehu oprost je
Što i dertu je derman.

Kada dođe ramadan
Sav sam sretan, radostan
Oprosti nam, ja Gaffar
Ja Rahimu, ja Mihsan.

Ko bez gr'jeha ostane
Od Vatre je slobodan
I s tim darom dolazi
Kada dođe ramadan.

Kada dođe ramadan
Sav sam sretan, razdragan
Hvala Tebi, ja Allah
Ja Kuddusu, ja Selam.

On je mjesec u kom je
Sa objavom Džibril slan
U njem’ spušten Tevrat je
Zebur, Indžil i Kur'an.

Kada dođe ramadan
Sav sam sretan, radostan
Slušat Kur'an, učit’ ga
Rabbu biti zahvalan.

On i posta mjesec je
Noću mrsit’ postit’ dan
Nema tog ibadeta
Da je postu on sličan.

Kada dođe ramadan
Sav sam sretan, razdragan
Uvedi nas, ja Kerim
U Tvoj Džennet na Rejjan.

Lejle-i kadr kad bude
Amnestija tad bude
Vel'ka radost nastane
La ilahe illallah.

Allah Allah ramadan
Allah Allah ramadan
La ilahe illallah
Muhammedun resulullah.

Reče sejjid svemira:
– Žao mi je iftara,
Ovosvjetskog sehura
I – još doda – behara.

Allah Allah ramadan
Allah Allah ramadan
La ilahe illallah
Muhammedu-r-resulullah.

Prijevod s arapskog: Šejh Salih Ibrišević Faruki i Ismail Ahmetagić - odjeljak “Drugi tekstovi” (I svezak), “IBN AREBI”, Sarajevo, 2018, str. 699.