VIJESTIBZK "Preporod" Srebrenik

U SREBRENIKU ODRŽAN SVEČANI PROGRAM POVODOM 30 GODINA OBNOVITELJSKOG RADA BZK PREPOROD U BIH

Povodom 30 godina obnoviteljskog rada Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" u BiH gradsko društvo Srebrenik organizovalo je 03.10.2020. svečani program povodom tog događaja.

5. oktobra 1990. u Narodnoj i univezitetskoj biblioteci (vijećnica) održana je obnoviteljska skupština BZK "Preporod" u BiH. Za prvog predsjednika obnovljenog Preporoda izabran je Muhsin Rizvić. Osnovne zadatke Društva za javnost detaljnije je obrazložio književnik Alija Isaković, tadašnji podpredsjednik: "Tu će biti tretirana nacionalna samobitnost i kultura raznim vidovima proučavanja, analiziranja, objavljivanja, izučavanja jezika, književnosti, istorije, biće analiziran i tretiran odnos prema iseljenicima Muslimanima i drugim zemljama, njihov jezik, običaji koji su bili potpuno zapostavljeni u istraživanjima poslije rata".

Poslije 1990. "Preporod" je razgranao veliku izdavačku djelatnost. Realizirano je nekoliko kapitalnih izdavačkih projekata (Historija Bošnjaka – dva izdanja, Pravopis bosanskoga jezika, ediciju  Bošnjačka književnost u 100 knjiga, Rječnik bosanskog jezika, kao i niz drugih izdavačkih poduhvata). Od 2001. pokrenut je Godišnjak Preporoda . Osim glasila u Sarajevu, "Preporodova" udruženja i ogranci također imaju razvijenu izdavačku djelatnost.

BZK "Preporod" gradsko društvo Srebrenik je ove godine  održalo  dvije skupštine društva, usvojilo statut, izabralo organe društva i završio proces registracije društva na nivou grada Srebrenik u proceduri, koja je trajala skoro 6 mjeseci.  BZK Preporod Srebrenik ima svoj godišnji program rada u kojem su utvrđene aktivnosti na afirmaciji kulture i tradicije Bošnjaka.

Jedna od tih aktivnosti je i organizovanje tribina povodom značajnih događaja. 03.10.2020. u prostorijama JU Centar za kulturi i informisanje Srebrenik održan je program koji se sastojao iz tri dijela:

U prvom dijelu o Preporodu kroz historiju govorio je Razim Slanjankić, predsjednik društva.

U drugom dijelu predstavljen je muzički program na temu saza i sevdalinke. Tom prilikom su se predstavile mlade sazlije: Haris i Amar Muratović, koji su uz saz pratili majku Edisu Muratović. Zatim uz saz se predstavio i Osman Suljkanović koji je uz saz pratio Mustafu Bjelića.

Centralni program je predstavljala tribina na kojoj je govorio uvaženi akademik prof dr Suad Kurtćehajić sa fakulteta političkih nauka u Sarajevu, na temu kratka historija Bosne i aktuelni pravno politički problemi u BiH.