VIJESTIBZK "Preporod" Srebrenik

Obavijest o održavanju vanredne skupštine i svečane sjednice povodom 25. novembra Dana državnosti

BZK "Preporod" u BiH
Općinsko društvo BZK "Preporod" Srebrenik

 

OBAVIJEST o održavanju vanredne skupštine i svečane sjednice povodom 25. novembra Dana državnosti

Na osnovu člana 30. Statuta općinskog društva BZK "Preporod" Srebrenik predsjednik društva zakazuje:

I Vanrednu skupštinu društva dana, 21.11.2018. u 18. sati u plavoj sali JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik

Dnevni red

 1. Verifikacija broja članova skupštine i izbor radnih tijela skupštine.
   - razmatranje prijedloga članova predsjedništva skupštine
   - razmatranje prijedloga članova kandidacione komisije
   - razmatranje prijedloga članova izborne komisije
   - razmatranje prijedloga članova verifikacione komisije
   - razmatranje prijedloga zapisničara i dva ovjerivača zapisnika sa skupštinske sjednice
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta općinskog društva BZK "Preporod" Srebrenik,
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva,
 4. Razmatranje izvještaja o radu općinskog društva BZK "Preporod" Srebrenik za period mart-novembar 2018.g. i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu,
 5. Razmatranje prijedloga komisije o izboru članova izvršnog odbora općinskog društva BZK "Preporod" Srebrenik i donošenje Odluke o izboru članova izvršnog odbora,
 6. Donošenje Odluke o izboru zamjenika predsjednika,
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o radu organa općinskog društva,
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o računovodstvu općinskog društva,
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o finansijskom poslovanju društva,
 10. Tekuća pitanja

II Referat u povodu 25. Novembra Dana državnosti RBiH

(Obrazloženje)
Razlozi za zakazivanje vanredne skupštine društva proizilaze iz potrebe usvajanja novog Statuta društva, koji je usklađen sa Statutom BZK "Preporod" u BiH.

Razmatranje izvještaja o radu izvršnog odbora za navedeni period i donošenje Odluke o izboru novog izvršnog odbora obzirom da većina članova u prethodnom sastavu nije iskazala interes za učešće u radu odbora;

Donošenje Pravilnika o radu organa društva;

Donošenje Pravilnika o računovodstvu općinskog društva i Pravilnika o finansijama općinskog društva.

Pomenuta akta su neophodna za funkcionisanje rada društva, što su bili razlozi zakazivanja vanredne skupštine društva.

Napomena: Zbog obimnosti materijala dnevni red i kompletne skupštinske materijale možete naći na službenoj stranici društva BZK "Preporod" Srebrenik u nastavku

Novi Statut BZK Preporod Srebrenik

Poslovnik o radu Skupštine BZK "Preporod" Srebrenik

Pravilnik o finansijskom poslovanju društva BZK "Preporod" Srebrenik

Pravilnik o računovodstvu BZK "Preporod" Srebrenik

Pravilnik o radu upravnih tijela.

   

Predsjednik društva