POEZIJABZK "Preporod" Srebrenik

Fatima Halilović - Srž moga bića

Svaki moj otkucaj srca
jedan je harf ezana
sa bosanskih minareta.
Mojim venama teku
bosanske rijeke.
U mojim očima ogleda se
plavo nebo bosansko.
Moja kosa je
nemirni vjetar bosanski.
Moje tijelo, čini mi se,
od zemlje je bosanske sazdano.
Jedna je ruka moja grana jeribasme
a druga – grana šeftelije.
Sva mi je duša bosančicom išarana
i mirisom ljiljana ispunjena.
Vazda sam uspravna i stamena,
ponosna i gorda k'o planine bosanske.
Kad u zemlju bosansku legnem
nek nada mnom kam bosanski iznikne
i na njeg nek dijak ukleše:

A se legoh
U zemlji Bosni
Na svojini
Na baštini
Plemenitoj
Mir mi duša iska dok žih
I tek kad zmreh
Mir nađoh u smerti svojoj
Kad kostji moje zemlja prekri
I san kad vječni otpočinuh
Osjetih da Izvoru svome vratćeno je
Moje biće od bića Bosne satkano.


Fatima Halilović, rođena 11.01.1997. godine u Tuzli. Studentica treće godine Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli.